Đào tạo nội bộ


» Chính sách » Đào tạo nội bộ
 Vì chiếc áo không làm nên thầy tu, do đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo nội bộ, đảm bảo huấn luyện thuần thục các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, góp phần tích cực trong việc xử lý các tình huống cấp thiết.
 
Phòng đào tạo công ty định kỳ lên kế hoạch đào tạo 1 tháng 1 lần. Ngoài ra chúng tôi còn liên kết với các đơn vị chuyên đào tạo nghiệp vụ cho bảo vệ để tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao kiến thức và nghiệp vụ của mỗi cá nhân đáp ứng tốt với yêu cầu ngày càng cao của công việc.
 
Seazen Security xác định đào tạo nội bộ là yếu tố quan trọng và then chốt cho việc phát triển doanh nghiệp. Điều này cũng góp phần tạo nên nét văn hóa, uy tín thương hiệu riêng cho công ty.