Sứ mệnh

Gìn giữ sự an bình cho môi trường sống và làm việc của khách hàng bằng lực lượng bảo vệ có Tri thức.


» Giới thiệu » Sứ mệnh
Sứ mệnh đối với khách hàng:

Sứ mệnh giữ gìn môi trường sống và làm việc của khách hàng bằng lực lượng bảo vệ có Tri thức. Luôn đề cao tinh thần hợp tác, luôn cố gắng tìm ra tiếng nói chung với các khách hàng và đối tác kinh doanh với quan niệm rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách thỏa đáng trên tinh thần tôn trọng sự công bằng, bình đẳng, bảo đảm sự hài hòa về lợi ích của các bên. Seazen cũng xác định rằng chỉ có sự hợp tác đầy thiện chí mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp và giúp cho tất cả các bên cùng nhau phát triển.

Sứ mệnh đối với nhân viên: 

Sứ mệnh xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Sứ mệnh đối với xã hội: 

Sứ mệnh hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.