Cung cấp giải pháp an ninh tổng thể

 Sau khi Seazen khảo sát , dựa trên thực tế từng mục tiêu mà đưa ra giải pháp an ninh tổng thể như sau

 - Đánh giá rủi ro,xây dựng giải pháp

 - Quản lý các khủng hoảng an ninh

 - Cung cấp các chuyên gia an ninh

 - Huấn luyện đào tạo

 - Hệ thống quản lý quyền ra vào,… cctv

 - Hệ thống cảnh báo và chữa cháy

 - Hệ thống phát hiện xâm nhập

 - Theo dõi từ xa và xử lý báo động

 - Dịch vụ khách hàng

 - Xử lý tình huống khẩn

 - Xử lý sự cố an ninh

 - Vận hành trung tâm chỉ huy an ninh

 - Bảo vệ tài sản di chuyển

 - Ngăn chặn trộm cắp tài sản

 - Quản lý quyền ra vào

 Qúy khách hàng vui lòng tham khảo thêm sản phẩm tại website: www.seazentechnology.com