Đội ngũ chuyên gia
Chuyên Gia : Dương Văn Nam
Chuyên Gia : Đỗ Văn Tuyển
Chuyên gia : Mai Xuân Nghĩa
Trên 20 năm công tác
Chuyên gia : Lê Kim Hùng
20 Năm kinh nghiệm