Chuyên Gia An Ninh
Chuyên gia An ninh, cung cấp giải pháp An Ninh tổng thể - hứa hẹn thay đổi bộ mặt ngành an ninh, bảo vệ tại Việt Nam
Nơi trao đổi các kiến thức liên quan tới an ninh an toàn trong nhà máy , tòa nhà.....Nơi học hỏi kinh nghiệm và xử lý các tình huống thường phát sinh trong công tác quản lý tại các mục tiêu của các công ty bảo vệ
Các vấn đề liên quan đến an ninh nhà máy , Seazen còn tham gia các diễn đàn an ninh để đóng góp ý kiến cũng như trao đổi kinh nghiệm trong các vấn đề, tình huống thường xảy ra ở các mục tiêu quản lý
Với nhiều năm công tác trong ngành bảo vệ, đội ngũ chuyên gia Seazen luôn luôn có các giải pháp để giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý mục tiêu.