VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Với phương châm lấy nhân viên làm gốc, Seazen luôn đặt lợi ích của nhân viên lên hàng đầu , Seazen luôn mang đến cho nhân viên những chế độ tốt nhất, phúc lợi tốt nhất và lợi ích tốt nhất.

Thành công thực sự được tạo ra bởi con người và dịch vụ chuyên nghiệp đòi hỏi những con người chuyên nghiệp.

Sự phát triển của chúng tôi luôn đồng hành cùng hoạt động tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên để mỗi người đều là một tri thức trong phạm vi công việc của mình, đảm bảo các yêu cầu khác nhau về trình độ học vấn, chứng chỉ hành nghề, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Ưu đãi 4

Quyền ưu đãi mua cổ phiếu theo quy định.

Ưu đãi 3

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ( quà tặng cưới hỏi, trợ cấp khó khăn, ốm đau,  hiếu hỷ, tang, học bổng, ngày quốc tế thiếu nhi, quốc tế phụ nữ 8-3…).

Ưu đãi 2

Trang bị đồng phục và bảo hộ lao động tùy theo loại hình kinh doanh của khách hàng.

Ưu đãi 1

Hỗ trợ thêm các trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn